Bekijken
Bekijken
Bekijken
Bekijken
This search form (with id 1) does not exist!

Project

Mixed method study naar welkomstbijeenkomsten
Vestiging Groningen | Sociaal

Bedrijfsinformatie

Noorderpoort is één van de grootste ROC’s van Noord-Nederland met scholen in de provincie Groningen en in Assen. Naast mbo-opleidingen biedt Noorderpoort ook andere studiemogelijkheden, zoals bedrijfstrainingen en – opleidingen, cursussen en inburgeringstrainingen.

Projectomschrijving

Sinds een wetswijziging met betrekking tot onderwijsinstellingen die Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) aanbieden, heeft Noorderpoort haar intakeprocedure met individuele gesprekken vervangen door welkomstbijeenkomsten in groepen. Nu deze methode twee jaar in gebruik is geweest, heeft Noorderpoort UniPartners gevraagd om een evaluerend onderzoek uit te voeren. Twee studentconsultants zijn aan de slag gegaan met een mixed method study, waarbij de ervaringen van vier relevante partijen onderzocht zijn. Op basis van de resultaten hebben zij concrete aanbevelingen gedaan waarmee Noorderpoort de welkomstbijeenkomsten in de toekomst kan verbeteren. De resultaten zijn voor de opdrachtgever en andere belanghebbenden gepresenteerd en zij gaven aan de bevindingen direct te kunnen gebruiken.

Referentie bedrijf

De opdrachtgever gaf aan de samenwerking met UniPartners als prettig te hebben ervaren en noemde het een gedegen onderzoek. “Er worden met zorg bekwame studenten gevonden, zodat de eindrapportage van waarde is.”

Referentie student

‘Het is zeer leerzaam geweest om een project uit te voeren met Noorderpoort als opdrachtgever! Het was een interessant thema en er was veel ruimte om een onderzoeksdesign naar eigen inzicht te ontwerpen en uit te voeren. In combinatie met de goede begeleiding vanuit UniPartners Groningen zorgde dat voor een succesvol eindresultaat waar alle partijen tevreden over waren!’

Meer projecten

Creëren van een open basis-stack
Vestiging Groningen | Sociaal
Onderzoek doen naar het digitaler maken van het productieproces
Bekijken
Optimaliseer bedrijfsprocessen bij Ambul...
Vestiging Groningen | Sociaal
Onderzoek hoe het uitvragen van de jaarrapportages efficiënter kan en moet worden geïmplementeerd.
Bekijken
Marktonderzoek en onderzoek naar naamsbe...
Vestiging Groningen | Sociaal
Onderzoek doen naar de huidige en toekomstige markt van schuimbeton.
Bekijken