Bekijken
Bekijken
Bekijken
Bekijken
This search form (with id 1) does not exist!

Project

Creëren voor een open basis-stack voor een fabrieksautomatisering
Vestiging Groningen | Technisch

Bedrijfsinformatie

In 1932 is bij wet de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek opgericht: TNO. Het doel van TNO is om kennis toepasbaar te maken voor bedrijven en overheden. Als publiekrechtelijke organisatie heeft TNO een onafhankelijke positie. TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.

Projectomschrijving

Bij TNO is een zogenaamde open basis-stack gemaakt die ieder bedrijf binnen 1 dag in staat moet stellen om een eerste stap te zetten in het digitaler maken van hun productieproces. Op deze manier kan TNO nu data uit hun verschillende apparaten en machines nuttig inzetten om kosten te besparen, processen te veranderen of nieuwe markten aan te boren.

Referentie bedrijf

“De samenwerking is ook afgelopen jaar weer als zeer prettig ervaren.”

Referentie student

De studentconsultant heeft dit project beschouwd als een mooie, uitdagende opdracht om op niveau te mogen uitvoeren.

Meer projecten

Optimaliseer bedrijfsprocessen bij Ambul...
Vestiging Groningen | Technisch
Onderzoek hoe het uitvragen van de jaarrapportages efficiënter kan en moet worden geïmplementeerd.
Bekijken
Marktonderzoek en onderzoek naar naamsbe...
Vestiging Groningen | Technisch
Onderzoek doen naar de huidige en toekomstige markt van schuimbeton.
Bekijken
Maatschappelijke betrokkenheid analyse
Vestiging Groningen | Technisch
Onderzoek naar hoe je jongeren het beste kunt motiveren om maatschappelijk betrokken te raken en te blijven.
Bekijken