This search form (with id 1) does not exist!

UniPaper Bedrijven

Hoe blijven mijn medewerkers fit-for-future?

Marketing Commissie UniPartners Utrecht, 01-07-2019
 
De wereld loopt over van de veranderingen en daarom is een ‘leven lang leren’ essentieel voor medewerkers om uw bedrijf up-to-date te houden. Nu is de vraag: hoe stimuleer ik mijn medewerkers om zich te ontwikkelen? Hier zijn vier tips gebaseerd op onderzoek van PwC(1) waar elke werkgever op moet letten om je werknemers fit-for-future te houden.
 
1. If you love it, set it free
Veel werkgevers zullen niet klagen als hun werknemers hun werkmail in het weekend nog even doornemen. Onderzoek toont echter aan dat werkprestaties kopje onder gaan als iemand langere periodes zonder pauze doorwerkt. Vakanties en herstelmomenten zijn daarom cruciaal om het hoofd helder te houden. Ook flexibiliteit in werkdagen kan voordelig werken, omdat mensen minder moeite hebben om hun taken te volbrengen als zij zelf kiezen voor hun werktijden. Het is wel nodig om duidelijke regels hierover op te stellen want flexibel of op afstand werken kan voor een ‘altijd-aan’ cultuur zorgen.
 
2. Geef je mensen autonomie
Als bedrijven niet genoeg ruimte bieden kan dit bij medewerkers leiden tot ‘aangeleerde hulpeloosheid’. Ze nemen geen initiatief omdat ze niet het idee hebben controle over hun situatie te hebben. Gamebedrijf Valve lost dit bijvoorbeeld op door rijdende bureaus. Medewerkers kunnen zelf hun bureau verplaatsen naar andere collega’s en worden aangemoedigd om nieuwe projecten met hen te ondernemen. Tegelijkertijd zijn zij eindverantwoordelijk voor dat project.
 
3. Zorg voor een hecht team
Op Facebook hebben we al gauw duizenden vrienden, maar de eenzaamheidcijfers lopen overal in de wereld op. In veel bedrijven wordt prestatie gemeten op individueel niveau. Deze manier van meten kan de bijdrage die een medewerker aan een team levert te niet doen. Dit zorgt vaak voor competitie binnen een team waardoor medewerkers minder vaak kennis delen, elkaar helpen of van elkaar leren. Als mensen worden beoordeeld op hun rol in het team en hun leervermogen, worden mensen gemotiveerd om iets nieuws van elkaar te leren.
 
4. Stimuleer ondernemerschap
Jonge werknemers zijn steeds vaker van plan om een eigen onderneming te beginnen. Om deze werknemers binnenboord te houden is het van belang ze genoeg te steunen in het ondernemen binnen je bedrijf. Dit zogenoemde ‘Intrapreneurship’ kost tijd. Alleen als medewerkers de ruimte krijgen om te experimenteren en te falen, kunnen zij creatieve en originele ideeën uitwerken. Stimuleer daarom niet alleen de successen maar ook mislukkingen. Oké, misschien niet de mislukking zelf… maar wel het nemen van risico.
 
(1): https://www.pwc.nl/nl/actueel-en-publicaties/diensten-en-sectoren/people-and-organisation/werkgevers-laat-je-mensen-zien-dat-hun-ontwikkeling-nooit-ophoud.html
 

Heeft uw bedrijf al een ERP-systeem?

Bente Stroobants, 14-05-2019
 
De behoefte naar een ERP-systeem binnen bedrijven wordt steeds groter. Vaak is men op zoek naar een software die alle processen binnen een organisatie ondersteunt, maar wat is een ERP-systeem precies en welke moet u kiezen? Bij deze vraag kan UniPartners uw bedrijf helpen!
 
Wat is ERP?
ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Het is een systeem dat gebruikt wordt om alle processen binnen een bedrijf te digitaliseren en te ondersteunen. Vaak bestaat het systeem uit allemaal kleine deelsystemen met een specifieke functie, zoals het bijhouden van de financiële administratie of een voorraad. Het doel is om bedrijfsprocessen te automatiseren en onderling met elkaar te verbinden. Zo is de centrale database voor iedere medewerker altijd inzichtelijk en zorgt dit voor een hogere productiviteit binnen het bedrijf. De gegevens hoeven nu maar eenmaal ingevoerd te worden. De centrale database zorgt ervoor dat alle gegevens door het hele bedrijf, door alle medewerkers, op elk moment van de dag bruikbaar zijn. Hierdoor kunnen afdelingen sneller en beter met elkaar samenwerken.
 
Alle voordelen op een rijtje:
– Centrale database
– Automatiseren van werkzaamheden
– Meest recente data
– Uniforme werkwijze
 
Wat kan UniPartners voor uw bedrijf betekenen?
Elk bedrijf is anders en daarom kan het kiezen van een geschikt ERP-systeem lastig en tijdrovend zijn. UniPartners kan een ondersteunende rol aanbieden tijdens het gehele proces: van het kiezen tot het implementeren van het ERP-systeem. Dat betekent dat we bijvoorbeeld een duidelijk beeld kunnen scheppen welke systemen eventueel geschikt zijn voor uw bedrijf. Daarnaast kunnen we ook hulp bieden bij de stapsgewijze implementatie van deelsystemen binnen het ERP.
 
Wilt uw bedrijf ook de stap naar een ERP-systeem maken? Neem dan contact met ons op!
 
 

Blijf uniek door samen te innoveren

Koen Pittens, 11-02-2019
 
Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse bedrijven steeds vaker hun krachten bundelen als het innovatie betreft. Niet heel gek, sinds de snelheid waarmee nieuwe ontwikkelingen in de technologie elkaar opvolgen alsmaar toeneemt. Een mooi voorbeeld is de e-truck, ontwikkelt door VDL en DAF, die vorig jaar op de markt is gebracht. DAF heeft een sterke reputatie betreft de innovatieve oplossingen in de distributiesector en VDL heeft aanzienlijke ervaring met de elektrificatie van bedrijfsvoertuigen, vooral bij het OV. Door deze samenwerking kunnen beide partijen de behoeften in de markt voorzien en kunnen zowel DAF als VDL blijven doen waar ze goed in zijn.
 
Het aantal technologische innovaties is volgens het CBS de afgelopen jaren flink gestegen, zo ook bij MKB’ers. Juist de Nederlandse MKB-bedrijven zien het bundelen van krachten met collega-bedrijven als een enorme kans. Waar grote bedrijven een R&D-afdeling tot de beschikking hebben, moeten MKB’ers het vaak doen met eigen personeel en eigen vermogen. Toch is er voor veel MKB’ers erg veel winst te behalen als men een voorbeeld neemt aan de samenwerking tussen DAF en VDL.
 
De eerste stap van elke technologische innovatie is bij iedereen hetzelfde: luister goed naar de behoeften van de klanten. Door erachter te komen wat de klant echt wil, kun jij als ondernemer jezelf onderscheiden door het juiste product of de juiste dienst aan te bieden. Wanneer het product of de dienst bepaalde ontwikkelingen vereist buiten jouw sector, dan dien je samen te werken met andere partijen. Immers is toch voor iedereen bekend dat de andere partij dat waarschijnlijk efficiënter of beter kan. Maar dat is niet erg. Door de focus op je eigen business te houden behoud je de identiteit van je onderneming. Tevens belast je werknemers niet met zaken buiten hun vakgebied om, waar ze waarschijnlijk minder verstand en kennis van hebben. Door de krachten te bundelen en samen te kijken naar innovatieve oplossingen kan elke ondernemer zich richten op zijn eigen specialiteit.
 
Het klinkt een beetje gek, maar door samen te werken met andere partijen blijf je het dichtst bij je jezelf, wat erg belangrijk is in deze tijd. Je wilt toch dat men jouw onderneming weet te vinden voor hetgeen wat je het beste kan? Pas als dat is gebeurd kun je de markt laten zien waarom men jouw product of dienst nodig heeft in de toekomst!
 
 

2019: “New year, new sustainable company?”

Esmée Plukaard, 03-01-2019
 
‘Je moet meegaan met de tijd’. We horen het allemaal wel eens, of het nu gaat over je kledingsmaak of over je consumptie van levensmiddelen. Tegenwoordig slaat deze zin vooral op de overstap naar duurzame alternatieven. Er is steeds meer vraag naar deze alternatieven en steeds meer bedrijven bieden deze aan. Het is dan ook een grote uitdaging voor bedrijven om dit te bewerkstelligen.
 
Er wordt vaak geschreven over de ‘tips & tricks’, de ‘do’s & don’ts’ en de ‘key succes factors’. Echter, begrijpen waarom het veranderen naar duurzame alternatieven langzaam gaat of niet is doorgegaan, is misschien wel het waardevolst van allemaal.
 
8 misslagen die vaak worden gemaakt bij het inzetten van een verandering zijn als volgt (Kotter, 1995):
 
1. Niet genoeg besef van de urgentie
Bedrijven blijven vaak hangen in het besef dat ze weten dat het een en ander zal moeten veranderen, maar missen het besef van urgentie dat het nú moet gebeuren. Hierdoor komt de verandering vaak niet van start.
 
2. Geen krachtig genoeg leidende coalitie creëren
Het gebeurt vaak dat bedrijven een handvol mensen aanwijzen om de verandering teweeg te brengen. Echter, wanneer dit geen krachtig genoeg leidinggevenden zijn die volledig achter de verandering staan, zal de oppositie zich opnieuw verzamelen en de verandering tegenwerken.
 
3. Een visie ontbreekt
Wanneer een bedrijf haar visie niet in 5 minuten of minder kan communiceren en er een reactie bij teweeg kan brengen, is de visie niet duidelijk genoeg. Voor alle werknemers in een bedrijf is het cruciaal om te weten waar het bedrijf heen wil de komende 5 jaar.
 
4. De visie wordt onderschat
Een verandering teweegbrengen kost tijd. Communicatie is hierbij cruciaal, in woorden, maar ook in daden. Het gedrag van leidinggevenden zal dan ook de doorslaggevende factor moeten zijn.
 
5. Obstakels voor de nieuwe visie niet verwijderen
Het is niet mogelijk om meteen van alle obstakels af te komen, maar de grote obstakels zullen moeten worden verwijderd. Deze actie is essentieel om anderen te inspireren en geloofwaardig te blijven.
 
6. Niet systematisch plannen en het creëren van kortetermijnwinst
Een grote verandering kost tijd en dit kan demotiverend zijn. Hierdoor is het belangrijk om de verandering op te delen zodat er in een korte tijd ook ergens naartoe gewerkt kan worden.
 
7. Te snel de overwinning verklaring
Leidinggevenden moeten in het achterhoofd houden dat een grote verandering niet maanden duurt, maar jaren.
 
8. Geen verankering van veranderingen in de cultuur van het bedrijf
Dit kan worden voorkomen door te laten zien dat de verandering ten goede is van het bedrijf. Ook moet er genoeg tijd worden besteed aan de volgende generatie top management, om er voor te zorgen dat de verandering blijft.
 
Kennis van deze misslagen is belangrijk om een bedrijf voor te bereiden op een verandering zodat simpele valkuilen vermeden kunnen worden. Maar, uiteindelijk gebeurt een verandering niet door te lezen en te luisteren, maar door het te doen en te ervaren.
 
Kotter, J. P. (1995). Leading change: Why transformation efforts fail.
 
 

Agile dit, agile dat, is het nou echt een goede aanpak?

Coosje Mirande, 08-12-2018
 
Ik vind het hip klinken. Een bedrijf dat agile te werk gaat. Deze bedrijven gaan echt mee met de tijd en staan vooraan als het gaat om innovatie, is wat ik denk. Tegelijkertijd heb ik geen idee wat er direct anders is dan bij een ‘normale’ werkwijze en of het bedrijven echt sneller vooruit helpt.
 
Eerst even belangrijk om te weten wanneer je nou eigenlijk agile te werk gaat binnen je organisatie! Agile werken komt oorspronkelijk uit de IT-industrie. Het bezit vier belangrijke kenmerken, namelijk een flexibele strategie, multidisciplinaire teams, korte cycli en visueel werken. Het eerste kenmerk vloeit voort uit de snel veranderende wereld, waardoor je deze niet meer kan voorspellen op lange termijn. De multidisciplinaire teams (geen afdelingen meer, dat is zó 2015) spreken een duidelijke werkwijze af en kunnen geheel zelfstandig handelen (vrijheid is blijheid). Alles gaat in korte cycli, zodat er snel kan worden bijgestuurd. Teams proberen in een kort tijdsbestek iets waardevols op te leveren en kunnen aan het eind van de cyclus met feedback weer een nieuwe cyclus ingaan. En als laatste moeten alle resultaten visueel worden weergegeven. In één opslag moet duidelijk zijn waar het team staat.
 
In marketing en communicatie wordt agile werken ook steeds groter. Hier gaat het vooral om meer doen met de inzichten en data die tegenwoordig gemakkelijk te genereren zijn en het constant meten van respons bij de klant, om bij te kunnen sturen. De Grote Marketing Enquête (GME) 2018, medemogelijk gemaakt door Adformatie en het onderzoeksbureau DVJ Insights ging ook deels over Agile, influencer marketing en purpose-driven marketing (vrij hippe termen). De grote marketing enquête gaat ieder jaar over urgente marketingonderwerpen en dit jaar deden er 373 marketeers mee aan dit onderzoek. Hieronder een paar interessante resultaten uit dit onderzoek over agile werken. Het is wel belangrijk om te onthouden dat dit dus een enquête is geweest onder alleen marketeers.
 
‘40% van de marketeers is bezig met het implementeren van een agile werkwijze, of heeft dit al gedaan. Daarentegen doet 54% helemaal niets met deze werkwijze en heeft 7% er zelfs nooit van gehoord. Daarnaast heeft bijna de helft van de respondenten het gevoel dat de agile werkwijze een hype is.’ (GME 2018) Hoewel agile werken steeds populairder wordt, zien we dat dus nog steeds meer dan de helft van de marketeers er nog helemaal niets mee doet.
 
Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat de agile werkwijze omarmd is IBM. Evita Stoop, de Chief Marketing Officer (CMO) Benelux bij IBM, werd geïnterviewd door Adformatie om de uitkomsten over agile marketing te reflecteren. Zij kijkt er van op dat er zoveel marketeers zijn die zeggen dat het niets voor hen is. Evita Stoop zegt: ‘De essentie is dat je continu beslissingen moet nemen, de mix steeds weer aanpast. Dat brengt ook met zich mee dat je op een andere manier met je personeel moet omgaan. Waar we vroeger etiketten als “dataspecialist” of “creatief” op plakten, moeten we nu veel meer kijken naar waar de kracht van mensen zit. Die zit niet alleen in skills, maar juist in persoonlijkheid, in talent. Collega’s moeten elkaar kunnen vinden op kracht en op die manier samen beslissingen nemen.’ (Mirande, Roderick: GME 2018)
 
Dubbel om te lezen bij de uitkomsten van De Grote Marketing Enquête 2018 is dat winnaars (marketeers die afgelopen jaar omzetgroei genereerden) vaker niet dan wel aan agile marketing doen. Winnaars die wel agile werken, zeggen wel dat ze nog succesvoller zijn sinds ze agile werken. Ook bij IBM leidt het agile werken tot snellere en sterkere leads, zegt Stoop. Wat zegt dit over agile werken? Dat je al een goedlopend bedrijf moet hebben om überhaupt aan agile te doen?
 
Veel gemengde gevoelens over hippe onderwerpen in De Grote Marketing Enquête 2018, waaronder het agile werken. Maar hype of niet, succesvolle bedrijven die nog succesvoller willen worden moeten misschien maar agile gaan werken. Winners will be winners.
 
 

Bestaat mijn bedrijf nog over 5 jaar?

Lars Hanegraaf, 13-08-2018
 
Een vraag die vele ondernemers zichzelf (zouden moeten) stellen. We horen aan alle kanten dat ‘de wereld steeds sneller draait’, ‘alles connected moet zijn’ en we het liefst ons pakketje gisteren al bezorgd hadden. Maar is dat nu echt zo?
 
Uit onderzoek is gebleken dat bedrijven tegenwoordig gemiddeld maar minder dan 20 jaar blijven bestaan ten opzichte van de 60 jaar ten tijde van 1950. De wereld draait dus echt sneller. Het spelletje van ondernemen is dus wel degelijk veranderd. Maar hoe moet het dan wel?
Verrassend genoeg is de basisregel nog steeds hetzelfde gebleven, de tactiek is wat belangrijker geworden. Dus:
 
Doe alleen wat je goed kunt en word daar nog beter in.
 
Klinkt heel simpel, maar ik ga toch toelichten wat jij of jouw bedrijf daarmee zou moeten doen.
 
‘Doe alleen wat je goed kunt’ slaat terug op dat jij een bepaald vak heel goed kunt (daarom ben je ook immers je eigen bedrijf begonnen, of in dit team aan de slag gegaan) en daarom zou je alles wat niet jouw vak is, links moeten laten liggen, of uit moeten besteden. Een ander kan het toch beter, of kostenefficiënter en jij bent als het goed is gelukkiger omdat je alleen doet wat je leuk vindt!
 
Ten tweede moest je beter worden in wat je al deed, dat betekent, daar komt ie: innovatie.
Je bent er natuurlijk al mee dood gegooid, maar in essentie komt dit gewoon neer op: beter je klant begrijpen door vragen te stellen, de kwaliteit van je product verhogen of juist goedkoper produceren en jezelf blijven verbeteren (en daardoor dus ook te blijven leren).
Het liefst een combinatie van deze factoren.
En laat deze innovatievraagstukken nu net de onderwerpen zijn, die wij als UniPartners graag oppakken!
 
Dit is alleen het recept om de 60-jaar-grens te passeren, maar zoals bij ieder gerecht moet de chef nog zijn eigen geheime ingrediënt toevoegen!
 
 

Community binnen een organisatie

Stan Hoppenreijs & George Galloway, 05-07-2018
 
Een community binnen een organisatie creëren kost tijd. Het besluit om van een organisatie een hechte community te maken betekent investeren in iets wat pas na een aantal jaren zijn vruchten afwerpt. Het start met zaaien, de strategische implementatie van het bouwen van een community.
 
Een bedrijf kan verschillende motieven hebben voor het bouwen van een community afhankelijk van de structuur binnen het bedrijf. UniPartners heeft een gemiddelde doorstroomtijd van werknemers en managers van één tot twee jaar. Een sterke community zorgt voor kennisdeling tussen verschillende generaties, waardoor kennis beter behouden blijft. Naast kennisbehoud levert kennisdeling tussen community leden innovatieve ideeën op. Deze innovatieve ideeën komen vaak ten goede aan zowel de organisatie als de werknemers.
 
Daarnaast is het voor bedrijven in de huidige tijd steeds moeilijker om aan goede resources te komen en deze te behouden. Voor beide uitdagingen kan een community de oplossing zijn. Door een sterke community zullen werknemers zich meer verbonden voelen met de organisatie. Dit kan er zelfs toe leiden dat de community leden nieuwe resources aandragen. Door de sterke verbondenheid met de organisatie zal dit er ook toe leiden dat werknemers minder snel geneigd zijn opzoek te gaan naar een nieuwe uitdaging buiten de organisatie maar eerder binnen de organisatie willen groeien.
 
In het geval van UniPartners heeft een community nog een aantal andere voordelen. Studenten die lid zijn van de UniPartners Community zijn namelijk allemaal ambassadeurs voor onze organisatie. Dit kan een snelle groei van studenten die geïnteresseerd zijn in UniPartners teweegbrengen en daardoor onze footprint aan de Universiteit vergroten. Daarnaast kunnen actieve leden van de community doorgroeien binnen onze organisatie naar commissies, traineeships, andere projecten en bestuursfuncties en zo de kwaliteit van de organisatie verhogen.
 
Verder zullen al deze ambassadeurs van UniPartners later in het bedrijfsleven terecht komen. Deze contacten kunnen in de toekomst weer tot interessante opportunities leiden. Het oogsten van de investering in een community kan pas na een jaar of twee beginnen. Het is niet realistisch om na een paar maanden al een stijging in opdrachten en omzet te verwachten. Als straks de huidige community zijn entree maakt in het bedrijfsleven, resulteert dit in vele contacten binnen verschillende organisaties.
 
Met UniPartners Eindhoven zijn wij nu ongeveer anderhalf jaar actief bezig om onze community op te zetten en te vergroten. We merken dat leden die betrokken zijn bij UniPartners, bijvoorbeeld door een commissie of traineeship meer geneigd zijn om actief deel te nemen aan de community en haar evenementen. Ook consultants die vaak inhouse bij de opdrachtgever werken dragen hun steentje bij. Onze challenge is om onze eenlingen dichter naar UniPartners te trekken, zodat zij hier ook een leerzame en gezellige tijd kunnen beleven.
 
Na dit jaar zien wij al veel groei in de community en krijgen we bij elke bijeenkomst weer goede ideeën van de leden om UniPartners te laten groeien. Een community opbouwen gaat niet snel, maar blijf ervoor gaan want het gaat zeker zijn vruchten afwerpen. Zelfs de kleine successen die je uit je community leden haalt zijn van grote waarde.
 
 

Data Science & voordelen voor je onderneming

Kaspar Raijmann, 28-06-2018
 
Uit een onderzoek, uitgevoerd door de KvK en de JADS, blijkt dat de helft van het mkb kansen ziet in (big) data, maar toepassing blijft een probleem. De mkb’ers schatten hun ontwikkelniveau bij het toepassen van big data laag in. Ze geven zichzelf gemiddeld een 2 op een schaal van 1 tot 5. Grotere en kleinere mkb’ers gebruiken bijvoorbeeld nauwelijks software om bronnen, interne of externe, te koppelen en om data te vertalen naar inzichten. 40% van de ondernemers ziet werken met data als een kostenpost en niet als een strategisch middel. Data Science klinkt fancy in de oren, maar het brengt daadwerkelijk voordelen met zich mee.
 
Data Science ligt steeds vaker in de mond van de ondernemers, maar wat houd het precies in? Data Science is een interdisciplinair veld dat wetenschappelijke methoden, processen, algoritmen en systemen gebruikt om kennis en inzichten te verkrijgen uit data. Hieronder staan drie voorbeelden die verkregen kunnen worden door het analyseren van data.
 
1. Begrijp je klanten beter
Consumer behaviors veranderen met de tijd. Het is lastig om de veranderingen te monitoren zonder het gebruik van data. Door het analyseren van klanten data kun je je klanten beter bereiken doordat je je marketing aanpast op de behoeftes van de klanten. Een voorbeeld is Airbnb. Airbnb is een platform waar reizigers en verhuurders elkaar ontmoeten. Nieuwe data over het consumenten gedrag van de Airbnb gebruikers heeft geleid tot een vernieuwing van het algoritme dat zorgt voor de gepersonaliseerde zoekresultaten. Het gevolg van deze aanpassing leidde tot zowel meer boekingen als reserveringen. Doordat je je klanten beter leert kennen, kun je je producten en diensten verbeteren op basis van de behoeftes van je klanten. Dit is slechts een tipje van de sluier van wat data analyse naar de oppervlakte kan brengen voor jouw business.
 
2. Objectief keuzes maken
Managers maken vaak keuzes op het gebied van hun ervaring of het zogenoemde onderbuik gevoel. Er kleven vele voordelen aan het maken van keuzes op basis van je gevoel. Het grootste voordeel is de snelheid. Vrijwel meteen heb je een goed of slecht gevoel bij een bepaalde keuze mogelijkheid. Dit leidt echter niet altijd tot de juiste keuze. Zo kunnen emoties of gewoonten je keuzemogelijkheid (negatief) beïnvloeden. Data geeft ons de mogelijkheid om objectieve keuzes te maken. Een uitstekend voorbeeld is Google. De afdeling People Analytics werd opgericht om betere HR-beslissingen te maken met gebruik van data. Prestatiebeoordelingen en medewerkersonderzoeken werden afgenomen om te kijken of managers een verschil maakten in hun team prestaties. In eerste instantie bleek dat managers altijd een positieve invloed hadden op team prestaties. Uit nader onderzoek bleek dat teams met betere managers het beste presteerden. Met behulp van de data heeft Google acht kenmerken voor goede managers vastgesteld, evenals de drie belangrijkste redenen waarom managers problemen hebben met hun rol. Deze uitkomsten worden gebruikt om geschikte managers te selecteren of huidige managers van een nieuw managementtrainingsprogramma te voorzien.
 
3. Risico analyse
Succes hangt niet alleen af van hoe een bedrijf geleid wordt. Sociale en economische factoren zijn cruciaal voor prestaties. Dankzij voorspellende analyses, gevoed door big data, kunnen bijvoorbeeld nieuwsberichten of social media feeds scannen en analyseren. Hierdoor kun je als bedrijf voortdurend op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen in je branche of omgeving. Zo kan bijvoorbeeld ook door het afnemen van bepaalde gezondheidstesten, burn-out symptomen vastgesteld worden. Dankzij deze data is er de mogelijkheid om een burn-out aan te pakken voordat de burn-out plaatsvindt.
 
De hoeveelheid data blijft groeien. De verwachting is dat er over zeven jaar 163 triljoen gigabytes aan data beschikbaar is. Het gebruik van data en de uitkomsten zullen een steeds grotere rol gaan spelen in de maatschappij. Hierbij liggen ook vele kansen voor ondernemingen. In dit artikel zijn een paar voordelen genoemd die data Science met zich mee kan brengen, echter zal een organisatie wel een nodige investering moeten doen om gebruik te maken van deze voordelen.
 
 

All aboard the hype train!

Joost Hoekstra, 12-06-2018
 
De crisis is uitgedoofd en de economie draait op volle toeren. Landelijk en lokaal maakt de bedrijvigheid goede tijden door en ligt de uitdaging niet langer bij het binnenslepen van opdrachten maar eerder het vervullen van de onverzadigbare vraag. Niet alleen in de bouwnijverheid is een tekort aan technisch onderlegde vakmannen en -vrouwen, studenten schrijven zich sinds enkele jaren in als zzp’ers om het meeste uit hun horeca bijbanen te halen. Bij UniPartners merken we dat MKB bedrijven steeds meer ruimte krijgen om zich van de dagelijkse sleur los te worstelen en naar de horizon te gluren. Waar willen we naartoe en hoe gaan we hier komen?
 
Data-warehouses, Internet-of-Things en Artificial Intelligence zijn termen die je tegenwoordig dagelijks in de wandelgangen voorbij hoort komen. Grote Multinationals die met hun R&D afdelingen en teams van briljante koppen de nieuwste trends naar hun hand weten te zetten en hiermee binnenlopen. Maar wat betekent dit voor de MKB bedrijven in de regio? Blijven dit slechts Buzz-Words enkel bruikbaar voor de P&G’s van de wereld in een vorm van constante dreiging? Gelukkig zijn er net als binnen UniPartners veel partijen die de uitdaging aan willen gaan hoe deze bedreiging om te zetten in een strategische tool voor de retailer om de hoek.
 
Trendwatchers houden de nieuwste technologische ontwikkelingen nauwlettend in de gaten om nieuwe kansen op te sporen nog voor ze bestaan. Suggererend dat succesvolle innovatie gebaseerd is op een first-come-first-serve principe. In de werkelijkheid blijkt echter niks minder waar. Het succes van innovatie hangt in veel gevallen samen met de implementatie hiervan. Waar de pioniers weliswaar het heft in handen nemen om hun grootste fantasieën te verwezenlijken, blijkt hier niet altijd de grote financiële beloning binnen te slepen en is de competitieve winst ook vaak niet gewaarborgd.
 
Wanneer is dan het juiste moment om in te stappen in de eerst volgende hype-train? Een lastige vraag die voor iedere organisatie niet vergelijkbaar te beantwoorden is. Dit hangt samen met een veelvuldigheid aan factoren waarvan nog niet van allen het bestaan bekend lijkt. Een inzicht hierin kan verkregen worden door het doen van onderzoek en te analyseren welke mogelijkheden aansluiten bij de wensen van de organisatie en de mensen die hier onderdeel van zijn. Een sluitende strategie met een helder doel voor ogen lijkt de enige manier om het succes van technologische innovatie te garanderen. Wanneer verderaf van de intentie geplaatst, lijkt sterker gegarandeerd dat het behalen van een competitief voordeel binnen handbereik ligt.
 
 

Recruitment hype

Jolijn van der Heijden, 16-05-2018
 
Steeds meer bedrijven zijn bezig met het organiseren van een Traineeship, Young Talent Programma en/of een Inhousedag. Maar waarom is deze ‘hype’ zo populair? Eén van de redenen is omdat bedrijven moeite hebben met het recruiten van de juiste studenten. Bedrijven steken veel geld en moeite in het opvallen onder de toppertjes van de universiteiten. Hier kunt u lezen wat de 3 beste manieren zijn om face-to-face in contact te komen met studenten:
 
1.Inhousedag:
Laat studenten een kijkje in de keuken nemen! Deze dag kan je een groep studenten door middel van een workshop of presentatie kennis laten maken met uw bedrijf. Voordelen hiervan zijn dat er gemotiveerde studenten aanwezig zullen zijn zonder concurrentie, de studenten een duidelijk beeld krijgen waar ze werkzaam zullen zijn en dat je je eigen groep studenten kan selecteren. Nadelen zijn dat het bedrijf zelf de werving hiervoor moet doen, wat veel tijd en geld kost. Daarnaast moeten bedrijven zelf een programma ontwikkelen en vraagt het ruimte en personele beschikbaarheid van het bedrijf. Een aantal UniPartners vestigingen hebben meerdere malen een Inhousedag georganiseerd voor bedrijven zoals Shell, Neslé en Achmea, waarbij de werving van de studenten opgevangen wordt door UniPartners.
 
2.Businesscase:
Ontdek hoe de uitgenodigde en geselecteerde studenten in groepsverband een uitdaging aan gaan! Dit is anders dan een inhousedag omdat er hierbij altijd gewerkt wordt met een cv selectie. Hierdoor weet u zeker dat u dé topstudenten binnenhaalt. Nadelen hiervan zijn, net als bij de inhousedag, dat het veel tijd kost voor de werving en dat er maar een beperkt aantal studenten aanwezig zullen zijn.
 
3.Studentenevenementen:
De laatste mogelijkheid om face-to-face in contact te komen met studenten is door middel van studentenevenementen. Tijdens deze evenementen, georganiseerd door studenten voor studenten, worden bedrijven en studenten uitgenodigd. Dit kan zijn in de vorm van bijvoorbeeld speeddates, workshops en inspiratiesessies. Veel vestigingen van UniPartners proberen niet alleen door middel van consultancy projecten de brug te zijn tussen studenten en bedrijven, maar ook door middel van het organiseren van dit soort grote events. Voorbeelden zijn de Entrepreneurial Inspiration Day, UniPartners Experience, UP 2 consultancy, Betá Challenge, The Way UP en de UniPartners Talentday.
 
Bent u ook geïnteresseerd in een samenwerking met UniPartners om in contact te komen met de beste WO studenten? Stuur ons dan een mailtje (nederland@unipartners.nl) of bel naar +31 (0)40 7517660.
 
 

Collega of Concurrent?

David Charles van der Griend, 06-04-2018
 
Het credo van de afgelopen jaren lijkt te zijn geworden: “Altijd blijven leren, stil staan is achteruitgaan.” Hoe dat per branche eruitziet verschilt. In de kern is het echter de mentaliteit, die exemplarisch is voor de hedendaagse tijdsgeest. Het komt voort uit succesvol willen zijn, en dat lijkt inherent samen te gaan met het sneller, beter en effectiever zijn dan uw competitie, maar tegen welke prijs?
 
Graag stel ik u eerst de volgende vraag: “Wie is uw competitie?” Mocht u nou de eigenaar zijn van het bedrijf waar u werkt dan is die vraag misschien wat makkelijker te beantwoorden dan voor uw werknemers. U heeft een duidelijke blik op de markt en bent zich bewust van uw aandeel hierin. Wellicht heeft u te doen met compagnons, of activistische aandeelhouders en moet u goed in ogenschouw houden dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Men zou kunnen opperen dat deze actoren ook gezien zouden kunnen worden als competitie. Bijvoorbeeld wanneer u hart voor de onderneming heeft en een ander het oog puur op winst. Dat kan ten koste gaan van vitale onderdelen van uw bedrijf (bezuinigen op mensen, verkopen van bedrijfstakken tegen uw visie in). Het één sluit het ander niet uit, maar uiteraard moet er wel een gezonde balans behouden worden en gelieve zijn in lijn met uw visie.
 
Hoewel u misschien bij de term competitie denkt aan een externe partij, ervaren werknemers dat vaak niet direct zo. Iets wat maar al te bekend is in veel bedrijven, en wat u vaak in de consultancy wereld terug ziet komen is de Amerikaanse ‘Up or Out’-aanpak. Als u goed kijkt naar het werkveld ziet u daar wat interessants gebeuren. Collega’s, wellicht uw werknemers, stellen zich steeds vaker tegenover elkaar op als concurrenten.
 
Zowel in de praktijk als in de wetenschap zie je terugkomen dat het steeds belangrijker wordt voor zowel leiders als werknemers om zowel een hoog EQ te hebben als een hoog IQ. IQ, staat voor intelligentiequotiënt en zoals de meeste mensen wel weten was dit tot voor kort de meeste gangbare manier om intelligentie en daarmee het functioneren van een persoon te meten en uit te drukken. Daar tegenover staat EQ, de emotionele intelligentie van een persoon. Deze quotiënt beoordeelt hoe iemand bijvoorbeeld om kan gaan met situaties waar hij of zij niets aan kan veranderen, of hoe iemand omgaat met de eigen emoties en die van anderen.
 
Deze verandering heeft in combinatie met de blik op je collega’s een drastische impact op uw werkomgeving en uw werkrelaties. Want aan de ene kant wordt er verwacht dat u goed bent in het werk, maar daarnaast moet u er ook nog eens rekening mee houden dat u een goede verstandsverhouding onderhoudt met uw collega’s. Het blijkt namelijk zo te zijn, (en ga dit maar eens na bij uzelf,) dat collega’s die aardig gevonden worden door de baas/ de manager anders behandeld worden door de baas dan collega’s die altijd komen klagen over het slechte weer, het korte weekend, de pijntjes en kwaaltjes van het leven, etc.
 
Dit besef brengt flink wat nieuwe obstakels met zich mee en er zijn veel bedrijven die een transparante aanpak opperen. Hoewel dit zou moeten leiden tot een open cultuur, waarin iedereen kan zien hoe effectief zijn of haar collega is, brengt dit ook vaak het ‘scheve ogen’-bijeffect met zich mee. “Hij loopt de kantjes er vanaf, moet ik daar nu zo hard voor werken?” Een ander bijeffect kan zijn dat er een ‘eilandjes cultuur’ ontstaat binnen uw organisatie. Collega’s die informatie expres niet op tijd delen om anderen in een slecht daglicht te zetten of om zichzelf beter te kunnen positioneren. ‘Bah, kinderachtig’ hoor ik u denken en bovenal niet bevorderlijk voor de bedrijfsvoering.
 
Hoewel dit allemaal erg kwalijk zaken zijn, zijn ze wel exemplarisch voor de cultuur die wij zelf creëren binnen het bedrijf. De kern van het probleem ontstaat bij de individualisering van de samenleving, een fenomeen dat zich nu al jaren manifesteert en niet per se slecht hoeft te zijn, zolang er maar bewust mee om gegaan wordt.
 
Een mooi voorbeeld hiervan vind je terug in collegezalen door het hele land, waar de werknemers van de toekomst bezig zijn om de laatste beetjes kennis te consolideren en zich klaar te maken voor de arbeidsmarkt. Studenten maken samen noties op ‘google-documents’, om zo als collectief meer informatie op te kunnen nemen dan als individuen. Dat is zeker niet zuiver altruïstisch, iedereen wilt een goed cijfer halen, ‘Jij bent niet alleen, samen staan we sterker’. Het is helemaal niet nodig om anderen naar beneden te halen op het pad naar persoonlijke groei. Juist door synergie op te zoeken met andere kunnen wij het 1+1=3 effect behalen.
 
De individualisering op zichzelf is dus zeker het probleem niet, het is de manier waarop u besluit er mee om te gaan. Een goed balans vinden tussen IQ en EQ is zeker wenselijk, maar zoals met vele andere vaardigheden waarover een goede werknemer/ collega moet beschikken verschilt het van persoon tot persoon. Zelf vind ik het echt niet erg om een beetje sportieve competitie te hebben tussen mijzelf en mijn collega’s. Het houdt me scherp en ik raak erdoor geïnspireerd om het beste uit mezelf te halen. Jezelf bent dan ook het juiste uitgangspunt. ‘Iedereen rent op zijn eigen tempo’, ‘als je gaat meten aan andermans maten kom je jezelf uiteindelijk tegen’. Zoek synergie op, zo vind je een duurzame manier om altijd te blijven leren. De echte vraag is: “Hoe gaat u het toepassen?”