This search form (with id 1) does not exist!

Project

Vestiging Nijmegen | Economisch

Bedrijfsinformatie

Huis voor de Binnenstad zet zich in om een levendige Nijmeegse binnenstad te realiseren waardoor er een gunstig klimaat ontstaat voor ondernemers om te ondernemen. De organisatie wil het centrum van Nijmegen op de kaart zetten en daarmee meer bezoeker naar Nijmegen trekken.

Projectomschrijving

Projectomschrijving

In 2018 werd Nijmegen door de Europese Commissie verkozen tot European Green Capital, waarmee Nijmegen als eerste Nederlandse stad een jaar lang de duurzaamste hoofdstad van Europa is geweest. Nijmegen ontving deze beloning omdat zij vooruitstrevend is met onderwerpen als milieuvriendelijkheid, circulaire economie en duurzaam afvalbeheer. De Europese Commissie wil met dit initiatief lokale organisaties stimuleren om zich nog meer in te zetten voor duurzaamheid.

In het kader van deze mijlpaal zijn er veel initiatieven tot stand gekomen. Een daarvan was een campagne van het Huis voor de Binnenstad voor het sluiten van winkeldeuren, om op deze manier de kou buiten te houden en geen onnodige energie te verbruiken. Positieve neveneffecten hiervan zijn dat een dichte deur zorgt voor een aangename werkomgeving en minder derving (verlies als gevolg van diefstal). In het kader van de campagne is er eerst een bijeenkomst voor de Nijmeegse ondernemers georganiseerd, om ze te informeren over de (economische) voordelen en om ze te enthousiasmeren hun deuren te sluiten. Vervolgens hebben alle winkels een brief ontvangen, waarin de informatie nogmaals werd herhaald. Aan filialen werd gevraagd of zij deze brief met het hoofdkantoor wilden delen. Op 28 februari 2018 is de eerste ‘we save energy, we close the door’ sticker uitgereikt aan Rivièra Maison in de Marikenstraat. Ondernemers die onder de 15 graden en boven de 25 graden hun deur dichthouden om energie te besparen mogen dit beeldmerk gebruiken. Deze groene sticker moet ertoe leiden dat het winkelend publiek in Nijmegen een dichte deur associeert met energiebesparing en dat zij beseffen dat dit niks te maken heeft met het wel of niet welkom zijn. Dichte deuren moeten niet langer een drempel vormen.

Op 14 november 2017, voorafgaand aan de campagne, is er een veldonderzoek gedaan naar het deurenbeleid in het centrum van Nijmegen. Om de resultaten van de campagne in kaart te brengen is dit replicatieonderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de huidige situatie met betrekking tot het sluiten van de winkeldeuren gedurende de winter, teneinde de verschillen met vorig jaar in kaart te brengen.

Referentie bedrijf

Boordeling opdrachtgever: 9

Referentie student

Beoordeling studentconsultant: 10

Meer projecten

Onderzoek aansluiting onderwijs-arbeidsm...
Vestiging Nijmegen | Economisch
REA-College Pluryn biedt onderwijs aan studenten met een beperking. Om de kwaliteit van de opleidingstrajecten te waarbo...
Bekijken