This search form (with id 1) does not exist!

Project

Data-analyse
Office Wageningen | Technisch

Bedrijfsinformatie

Van Iperen is bekend als één van de grootste leveranciers voor de land- en tuinbouw. Zij leveren meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en (sierteelt)verpakking in  combinatie met advies.

Projectomschrijving

De studentconsultant voerde een data-analyse uit van data die gedurende een aantal maanden is verzameld bij tomatenplanten. Deze planten zijn met verschillende biostimulanten behandeld en van Iperen wilde graag weten of, en in welke mate, deze verschillende biostimulanten de smaak van de tomaten beïnvloedeen.

Meer projecten

Online marktonderzoek
Office Wageningen | Technisch
Marktonderzoek naar 'test kits' voor onderzoek naar drankproducten
Read more
Onderzoek beleid en strategie
Office Wageningen | Technisch
Medewerking verleend aan het maken van beleidsplannen en vormgeving van lobbyactiviteiten.
Read more
Inventarisatieonderzoek
Office Wageningen | Technisch
Twee studentconsultants hebben de huidige innovatieprocessen binnen het Groene Onderwijs in kaart gebracht.
Read more